Weg naar oogstrelend landschap

De nieuwe gemeenschappelijke taal zal eenvoudiger en regelmatiger zijn dan de bestaande Europese talen. Het zal even eenvoudig zijn als het Occidental; in feite zal het Occidental zijn. Voor een Engelse persoon zal het lijken op vereenvoudigd Engels, zoals een sceptische Cambridge vriend van mij, mij vertelde wat Occidental is. De Europese talen zijn leden van dezelfde familie.

Berg en winter koud weer

Als verschillende talen samensmelten, is de grammatica van de resulterende taal eenvoudiger en regelmatiger dan die van de afzonderlijke talen. De nieuwe gemeenschappelijke taal zal eenvoudiger en regelmatiger zijn dan de bestaande Europese talen. Zij zal even eenvoudig zijn als het Occidentaal; in feite zal het Occidental zijn.